dūzgenti

dūzgenti
dūzgénti, -ẽna, -ẽno K, duzgénti 1. tr., intr. duzginti, belsti: Kas duzgena į duris? J. Duzgenę į sienas, paslėptų turtų ieškodami Pt. Ateina pri svirnelės, duzgẽna į langelį LB46. Grausmas duzgẽna iš lengvėlio Ds. Vėtra šniokšdama dūzgena nuogus medžius Žem. | Dvi audė dūzgeno JD77. 2. intr. dūgzti, zvimbti: Žieduos bedūzgendamos bitės nešioja vaisos dulkeles . 3. tr. daryti dūzgenant: Sesutės mūsų nuo senobės dėvėjo margus rūbelius, duzgeno plonas, baltas drobes Mair. 4. intr. kalbėti, plepėti: Mes su ja duzgẽnam ir duzgẽnam Vlk. \ dūzgenti; padūzgenti; prisidūzgenti; sudūzgenti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dūzgenti — dūzgénti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prisidūzgenti — tr. pakankamai dūzgenti: Gana priaudžiau plonų drobelių, prisidūzgenau naujų staklelių KlvD82. dūzgenti; padūzgenti; prisidūzgenti; sudūzgenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • birbenti — birbenti, ẽna, ẽno intr. 1. zirzenti, bimbiliuoti: Gedulingai birbendamos skraidžiojo žiedas nuo žiedo ratuotos bitelės A.Vien. 2. barbenti, dūzgenti: Vaikas tyliai birbẽno į dėžutę Vlkv. birbenti; pabirbenti; subirbenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūzgenimas — dūzgẽnimas sm. (1) K, duzgẽnimas (1) → dūzgenti: 1. Išgirdo krumplių duzgenimą į langelį A.Vien. 2. Pro pravirą langą buvo girdėti medžio cypimas ir pjūklų dūzgenimas A.Vencl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klezgenti — klezgenti, ẽna, ẽno intr. duzgenti, bildinti: Aš audžiau, klezgenau naujojoj svirnelėj TDrVII19 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padūzgenti — intr. K pabelsti, paduzginti: Kai atsikelsi, paduzgenk į sieną Šl. Padūzgenau pirštais į tamsius kamarėlės langus A.Vien. | refl.: Pasiekė kalno viršūnę ir pasidūzgeno į vienuolyno vartus A.Vien. dūzgenti; padūzgenti; prisidūzgenti; sudūzgenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudūzgenti — intr. subelsti, subildenti: Dideli smarkūs lietaus lašai sudūzgeno į buto langelius LzP. dūzgenti; padūzgenti; prisidūzgenti; sudūzgenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tvyskinti — ( yti K; N), ina, ino Rtr, RŽ, KŽ 1. intr. NdŽ smarkiai šviesti, žybčioti. 2. intr. smarkiai mušti, daužyti, pliekti: Čia tuodu vaikinukai paėmė po lazdą ir ėmė tvyskinti jam žemiau nugaros rš. 3. tr. prk. smarkiai ką daryti, dūzgenti, pokšėti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tūzgenti — ( ęti), ẽna, ẽno KBII199, K, K.Būg, Rtr, NdŽ, FrnW, KŽ, tuzgenti Q31, H155, R, MŽ, MŽ31,375, OsG73,194, RA34, N, SchL149, L 1. intr., tr. belsti, dūzgenti: Į duris tūzgenti KI68. Ale tame akies mirksnyje pradėjo tuzgenti kas į vartus LC1887,1.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”